LASER PÅ SANDPAPIR

Title:
Laser på sandpapir /
Laser on Sandpaper

Materials: ibond, sandpaper

Technique: Digital manipulated photo, laser

Size: 85 x 70 cm

When: Oktober 2012

Where: Galleri Seilduken, KHiO, Oslo

English will follow

Fotografi er minner. Hvorfor husker vi det vi gjør? Du husker andre ting enn meg når vi opplever det samme.

Motivene til denne utstillingen er hente fra feriebilder. Motivene er bearbeidet digitalt og elementer i bildene er fjernet. Dette er elementer som har blitt vurdert som mindre viktige, og på denne måten forsterkes bildets motiv, minnets avspeiling. Motivene kokes ned til årsaken til at det ble trykket på knappen.
Dette er på samme måte hjernen arbeider for å lagre. Hjernen reduserer minner. Tenker vi på dem husker vi mer og mer. Andre ganger må vi snakke med folk eller se ting som er forbundet med minnet for å minnes. Noen ganger legger vi til ting som ikke er sant. På denne måten kan minner også lyve til oss.

Etter at motivene er bearbeidet brukes en laserkutter til å prege motivene i overflaten til sandpapir.

Sandpapiret er interessant i den forstand at det er laget for å slipe, pusse, forbedre, hviske ting vekk, gjøre ting glatt og lekkert. Akkurat som hjernen fungerer for å få oss til å leve videre etter at vi har opplevd noe forferdelig. Sånn sett er hjernen en manipulerende liten jævel som jobber i det godes sak – livet.
Motivene fordeles over flere ark, på samme måte som minner også består av bruddstykker vi kan dukke ned i og utvikle, sånn at vi husker mer av det vi tenker på.

English:

Photographs are memories. Why do we remember the things we remember? When we share the same experience, you still remember different things than me. The motives for this exhibition are taken from vacation pictures. The motifs are digitally processed and different elements in the pictures have been removed. These are elements that have been considered less important, and in this way the memory has been enhanced. This is the same way the brain works. The brain reduces memories. When we think of them, we remember more and more details. Other times we need to talk to people or see things that are associated with the memory in order to remember. Sometimes we add details that are not true. In this way, memories also lie to us. Later I have used a laser cutter to add the motives of the surface of sandpaper. Sandpaper is designed to grind, improve and make things nice and smooth. The motifs are over multiple sheets, the same way that memories also consists of fragments.