DETTE FORSUMPEDE FOLK

Title:
Dette forsumpede folk
This Abdicated People

Materials/Technique: Mixed media. Six course art menu.

Size: Normal sized dinner platters

When: Mars 2016

Where: Interview in Kristiansand Avis at Agder Art Center, Kristiansand

Sammen med Erik Pirolt, Jorann Abusland og Roald Andersen d.y. ble jeg invitert til å tolke mat som kunst til en artikkel i Kristiansand Avis.

”Nå da dette forsumpede folk, som engang hadde makten og delegerte den til sine ledere sammen med fasces og kommandoen over legionene, ikke lenger har noen stemmer å selge, er det bare to ting som står i hodet på det: brød og sirkus.” – Juvenalis, romersk dikter

I arbeidet “Dette forsumpede folk” presentere jeg en seks retters meny bestående av tolkninger av nyhetsbildet, avsisoppslag og sosiale medier de siste årene. Med dette vil jeg kommentere hvordan jeg opplever Norge og nordmenn og vår funksjon i verden i den tiden vi lever i.

”Meningen med kunst, er å formidle følelsen av verden slik den oppleves, ikke slik vi vet – rent rasjonelt – at den er.” – Viktor Sjklovskij, russisk kunstteoretiker

Dette forsumpede folk er en kommentar om oss som heller lar oss engasjere av diverse trivielle underholdningsprogrammer som 4-stjerners middag, Masterchef, Hele Norge Baker og Kakekrigen. Ser man disse programkonseptene i et større perspektiv kan de oppleves som dekadente og uopplyste, all den tid en stor del av verden lever i sult, nød, flukt og fattigdom. Det er som om vi lever i et eneste stort utstillingsvindu, og verden utenfor står i kulda med svovelstikker. Det er selvfølgelig lettere å forholde seg til lettbeint underholdning enn verdens grusomheter, men spørsmålet er om vi er vårt etterlatte inntrykk bevisst. Vi må stille oss selv spørsmålet om hva slags mennesker vi har lyst til å være og hvordan vi har lyst til å bli oppfattet. Er vi klar over at de valgene vi tar som privatpersoner faktisk får konsekvenser for hvordan vi oppfører oss som land?

Brød og sirkus (latin: panem et circenses) er et uttrykk som brukes i overført betydning for å kritisere både en stats forsøk på å pasifisere dens borgere, og borgernes egen villighet til å la seg bestikke med overfladiske og dekadente gaver.

Uttrykket stammer fra en satire av den romerske dikter Juvenalis som levde fra ca. 55 til ca. 135 e.Kr. I denne sammenheng refererer “brød og sirkus” til den romerske politiske elites praksis med å dele ut gratis brød og avholde store offentlige arrangementer (f.eks. gladiatorkamper og hesteveddeløp) for å pasifisere et urolig folk som hadde solgt sin politiske frihet.

The artists Erik Pirolt, Jorann Abusland, Roald Andersen d.y. and I was invited to interpret food as art for an article in Kristiansand Avis.

“Already long ago, from when we sold our vote to no man, the People have abdicated our duties; for the People who once upon a time handed out military command, high civil office, legions — everything, now restrains itself and anxiously hopes for just two things: bread and circuses.” – Juvenal, Roman poet

In “This Abdicated People” I presented a six course art menu as an interpretation of the impressions from news, articles and social media the last years. I wanted to comment how I see Norway and Norwegians and our function in the times we live in.

“The purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as they are known.” – Viktor Shklovsky, Russian literary theorist, critic, writer

This phrase originates from Rome in Satire X of the Roman satirical poet Juvenal (circa A.D. 100). In context, the Latin panem et circenses (bread and circuses) identifies the only remaining cares of a Roman populace which no longer cares for its historical birthright of political involvement. Juvenal here makes reference to the Roman practice of providing free wheat to Roman citizens as well as costly circus games and other forms of entertainment as a means of gaining political power.

Venterett
Navle – kun til beskuelse

Aperitiff
Velstandsbedøvet apati med en raffinert touch av Ekofisk 1969

Forrett
En eneste, stor oljesuppe.

Hovedrett
Opprevet lam på en seng av strand. Middelhavsmarinert.

Hvilerett
Skylapper

Dessert
Kandisert nisselue

Utdrag fra intervju i Kristiansand Avis 07.04.2016