JEG SER HELST AT DU IKKE KOMMER

Title:
Jeg ser helst at du ikke kommer – inn i mitt hode 2.0
I rather prefer you don’t show – inside my head 2.0

Materials/Technique: Mixed media

Size: Room size approx 90 m²

When: October 2014

Where: Galleri Seilduken, KHiO, Oslo

Jeg ser helst at du ikke kommer / Inn i mitt hode 2.0 er en videreutvikling av en arbeidsprosess i åpent prosjektrom som fikk navnet One hour only (maybe two) / Inn i mitt hode.

Til denne utstillingen tok jeg utgangspunkt i visningsrommet, på forhånd innsamlet materiale og tenkte tanker. Innholdet og konstellasjonene ble til underveis. Det er en deilig måte å arbeide på, men jeg føler meg på desto mer utrygg grunn i og med at jeg ikke har fullstendig kontroll på det hele. Fører en spennende prosess til spennende arbeid?

Til utstillingen hadde jeg invitert med Dansekalv Kalvedans til å arbeide med mine sandpapirmaterialer.

I’d rather prefer you don’t show / Inside My Head 2.0 is a continuation of a work process in project space named One hour only (maybe two) / Inside my head.

This exhibition was a result of work i process where the room set the premises. I used found materials and earlier developed work. It is a nice working method, and I always feel more insecure in these processes because I don’t have total control over the result. But does an exciting process make exciting results?

The exhibition also presented work by Dansekalv Kalvedans. He was invited to work with my sandpaper materials.

Consequences of Movement