OM TILBLIVELSE

Title:
Om tilblivelse
Becoming

Materials/Technique: Various

Size: Various

When: April 2018

Where: Solo exhibition, arteriet, Kristiansand

Documentation: Jonas Ib F. H. Jensen

Om tilblivelse

Hvordan dannes, endres og påvirkes vår personlighet? Med utstillingen «Om tilblivelse» prøver Gåre å billedliggjøre endringene som skjer i og rundt oss. Tankene blir formidlet blant annet ved hjelp av sveisetråd, rustfritt stål, kobberrør, seilduk og digitaltrykk på papir.

Det finnes store hendelser i et liv som vil kunne endre en person. Allikevel er det flest små hendelser som tilbyr å påvirke oss – en artikkel vi har lest, noens kommentar, et bilde, en sang, et møte. Rundt oss skjer utallige samtidige hendelser av begynnelser og avslutninger. Vi tar noe til oss. Vi forkaster annet. Vi endres. Noen ganger med en gang, noen ganger lenge etterpå. Men vi endres sakte, sammen med tiden. Ingenting er konstant eller endelig.

Becoming

How is our personality formed, changed and influenced? With the exhibition «Becoming». With welded objects, stainless steel, canvas and digital print on paper, Gåre tries to illustrate the changes that are happening within and around us.

Major events in a life can change a person. Still, it is often the smaller events that offer to alter us – an article we’ve read, someone’s comment, a photo, a song, a meeting. Constantly countless simultaneous events of beginnings and endings occur around us. We are aware of some. We reject others. But we change. Sometimes right away, sometimes long after. But we are slowly changing alongside of time. Nothing is constant or final.