ONE HOUR ONLY. MAYBE TWO. – inn i mitt hode

Title:
One Hour Only. Maybe Two. – inn i mitt hode
One Hour Only. Maybe Two. – Inside My Head

Materials/Technique: Mixed media.

Size: 3 x 4 meter room

When: Mars 2014

Where: Oslo National Academy of the Arts

Dokumentasjon av mitt atelier på KHiO, overført til et prosjektrom. En opptak av en samtale mellom meg og en annen kunstner der vi diskuterer arbeidene – som tidligere ble gjennomført i det samme rommet – spilles fra skjulte høytalere. På denne måten får den besøkende opplevelsen av å være til stedet da samtalen fant sted. I tillegg kunne man lese et utdrag på 22 minutter av den halvannen time lange samtalen på utsiden av rommet. I dette “manuset” er alle små pauser og venteord i samtalen også dokumentert.

En stund var arbeidstittelen “Privilegert sutring”.

Documentation of a project room. A taped conversation between me and another artist is played aloud as you walk within the room. The conversation found place in the same room. It was an honest and “unfiltered” conversation. By including the audio track the audience got the feeling of being there when the conversation took place. You could also read a 22 minute excerpt of the one hour and a half long conversation on the wall outside the room.

For a while the working title was “Privileged Whining”.

Excerpt from the conversation