OVERGANGER OG FORMSTUDIER

Title:
Overganger og formstudier
Transitions and form studies

Materials/Technique: Laser on sandpaper and cork, steel wire and laser cut steel plate

Size: Various

When: June 2018

Where: Group exhibition, Galleri Bøgwald, Flekkefjord

Overganger og formstudier

Fra utstillingsteksten: Håkon Gåre sitt bidrag til åpningsutstillingen ved Galleri Bøgwald er todelt. Den ene delen befinner seg utendørs og består av en serie skulpturer under tittelen «Formstudier». Den andre delen befinner seg innendørs og består av en serie vegghengte arbeider med motiver fra Flekkefjord. Serien har tittelen «Overgangen».

«FORMSTUDIER» er en serie skulpturer der Gåre har sett nærmere på hvilke former som finnes i et materiale, uten at det bearbeides altfor mye. Skulpturene er både i rustfritt og vanlig stål, i plateform og ståltråd. Materialer er til for å bli til andre ting, men hvor lite trenger man å påvirke et materiale før det viser hvilket potensiale som bor i det? Gåre har fokusert på linjene og buene som oppstår når man gir materialene holdepunkter, for eksempel ved å spenne det fast. I materialer ligger det former som kan overgå fantasien til selv den mest formsterke kunstner.

I serien «OVERGANGER» har Gåre brukt en laserkutter til å studere laserstrålens effekt på materialer som kork og sandpapir. Motivene er hentet fra Flekkefjord. Disse er alle tatt med Gåre sin mobiltelefon, og senere bearbeidet digitalt. Serien er altså å anse som både en studie av et materiale, men samtidig en by. Sandpapir brukes gjerne til å pusse vekk elementer man ikke vil ha og å glatte over ting. Sandpapir finnes i en stor variasjon av typer, kvaliteter og farger. Ved å endre sandpapirets funksjon fra en form for assistent til en hovedperson håper Gåre å vise at sandpapir i seg selv kan være vakkert.

Utgangspunktet for valg av motiver er rett og slett steder som er på vei til å endres. Det kan være et hus som venter på å bli pusset opp, eller at forfallet skal bli så stort at det må rives. Det kan være det kaotiske og korte tidsrommet mellom en gammel bro og en ny. En bro som skal stå i mange tiår, men der ventetilstanden kun varer i en kort periode. I motivet finner vi ikke den vanlige sørlandsidyllen man vanligvis presenteres for. Motivene fanger det som også er tilstede, men som man kanskje ikke vil se. Det som kun er midlertidig. På vei til å glattes over eller utarbeides. Det som egentlig ikke er der.

Transitions and Form Studies

“Form Studies” – a series of sculptures in which Gåre, with minimal use of manipulation, presents forms that exist in a material. The sculptures are in both stainless and ordinary steel, in plate form and steel wire. These materials get manufactured to become other things, but which forms already exists in them? Gåre has focused on the lines and arcs that comes to life when fixing the material in the ground or in a tree.

In the “Transitions” series, Gåre has used a laser cutter to study the effect of the laser beam on materials such as cork and sandpaper. The motifs are taken from Flekkefjord. These are all taken with Gåre’s mobile phone, and later processed digitally. The series is thus regarded as both a study of a material, but also a city. Sandpaper is often used to polish away elements you don’t want and to smoothen things. Sandpaper comes in a variety of types, grades and colors. By changing the function of the sandpaper from a form of assistant to a protagonist, Gåre hopes to show that sandpaper in itself can be beautiful.

When choosing motifs, Gåre has simply focused on places that are about to change. It may be a house waiting to be redecorated, or waiting for the decay to be so serious that the building must be torn down. The motifs may be the chaotic and short period of time between an old bridge and a new one. A bridge that will stand for many decades, but where the waiting state lasts only for a short period. Which is most important? In these motifs we do not find the traditional southern idyllic state. The motifs Gåre presents capture the present, the present you may not wish to see. Temporary. On the way to being smoothed or worked out. Things that are not really there.