RESTER OG ERFARINGER

Title:
Rester og erfaringer
Leftovers and experiences

Materials/Technique: Mixed media.

When: Desember 2015

Where: Arendal Kunstforening

Til denne utstillingen hentet jeg arbeider, tankerekker og funnet materiale fra nær og fjern fortid. Arbeidene har blitt til i løpet av de siste fem årene som student ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Jeg har en uhøytidelig holdning til eget arbeid. Dette resulterer gjerne i gjenbruk og resirkulering i en prosess der også tilfeldighetene tilfører nye elementer. Utstillingslokalene påvirker monteringen, og arbeidene settes sammen til en installasjonspreget opplevelse.

Materialene og teknikkene inkluderer blant annet metall, sveising, laserkuttet og -preget arbeider, skulptur, bilder, rust og funnet gjenstander.

For this exhibition I used work and found material from both the near and distant past. The art works have been made during the past five years as a student at the Oslo National Academy of the Arts. I have an informal approach to my own work. This typically results in the reuse and recycling of objects and ideas in a process where also coincidences adds to the final work. The premises also affects the process and result is a form installation. My materials and techniques includes metal, welding, laser cuts, sculptures, photographs, rust and found objects.

Forvandlingen – 2 / The Metamorphosis – 2
En gang var jeg del av noe større – 1 / Once I was a part of something bigger – 1
En gang var jeg del av noe større – 1 / Once I was a part of something bigger – 1
Vekten av et uvitende publikum – 1 til 5 / The Weight of an Ignorant Audience – 1 to 5
En gang var jeg del av noe større – 2 / Once I was a part of something bigger – 2
En gang var jeg del av noe større – 2 / Once I was a part of something bigger – 2
En gang var jeg del av noe større – 2 / Once I was a part of something bigger – 2
En gang var jeg del av noe større – 2 / Once I was a part of something bigger – 2
En gang var jeg del av noe større – 3 / Once I was a part of something bigger – 3
En gang var jeg del av noe større – 3 / Once I was a part of something bigger – 3
Karusell til Hell / Carousel to Hell
Karusell til Hell / Carousel to Hell
Sov, sov lille mann. Livet er en drøm. Alle er alene. Ansvar for egne påler / Sleep, sleep little man. Life is all a dream. Everyone’s alone. Responsible for own pillars.
Det etterlatte i de etterlatte / Left When Left
Forvandlingen – 1: Dysfunksjonell lysestake / The Metamorphosis – 1: Dysfunctional Candlestick