ESKENE

Title:
Eskene
The Cardboard boxes

Materials/Technique: Welding. Steel plates.

Size: 2 x 2 meters

When: Mai 2013

Where: Bachelor final exhibition, Oslo National Academy of the Arts

Photo: Ole Brodersen

Til mitt bachelorprosjekt arbeidet jeg frem en skulptur man kunne bevege seg inn i. Skulpturen bestod av rustede metallplater som var sveiset sammen. Utgangspunktet for prosjektet var min motvilje til å skulle forholde meg til 4-5 flytteesker i kjelleren av typen man alltid flytter på, men helst unngår å titte i.

Innholdet ble avfotografert, og utvalgte elementer ble laserbrent inn i rusten på noen av metallplatene.

For my final bachelor project i created a man sized sculpture consisting of rusted metal plates. The plates were welded together using a MIG. The starting point of the project was my reluctance to confront several cardboard boxes in my basement, the kind you always move around, without ever looking inside.

The content was photgraphed and some of the elements were ingraved into the rusted plates using a laser.