RØD LØPER

Title:
Rød løper
Red Carpet

Materials/Technique: Red carpet, iBond, foil

Size: 25 meter long, 1.3 m wide

When: September 2017

Where: HATCH 10 year anniversary, group exhibition, Kristiansand

«Rød løper» er en 25 meter lang rød løper som begynner på utsiden av utstillingsrommet, men ender som et takhengt nazibanner. På den hvite sirkelen står det en tekst formet som et svastika. Teksten er et sitat hentet fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen sin talsmann i Norge etter organisasjonens uanmeldte marsj med 70 medlemmer nedover Kristiansands hovedgate sommeren 2017.

Teksten lyder: “Jeg vil takke samtlige deltakere for en fantastisk dag. Det var en ære å få innta Kristiansands gater sammen med dere.” Politiet gjorde ingenting for å stoppe marsjen. Banneret er festet til taket med en renneløkke i hver ende av tauet.

I tilknytning til arbeidet hadde jeg også en tekst på trykk i Fædrelandsvennen: https://www.fvn.no/mening/i/Gvw5m/Den-nye_-norske-folkesjela

“Red Carpet” is a 25 meter long red carpet that begins outside the exhibition room, but ends up like a hanging nazibanner. On the white circle there is a text shaped like a swastika. The text is a quote from the Nordic Resistance Movement’s spokesman in Norway after the organization’s unannounced march with 70 members down the main street of Kristiansand in the summer of 2017.

The text reads: “I would like to thank all the participants for a wonderful day. It was an honor to get to take the streets of Kristiansand with you.” The police did nothing to stop the march. The banner is attached to the ceiling with a hangman’s loop on each end of the rope.

In connection with the work, I had a text in the newspaper Fædrelandsvennen: https://www.fvn.no/mening/i/Gvw5m/Den-nye_-norske-folkesjela

Se menypunkt PRESSE for å laste ned PDF
Se menypunkt PRESSE for å laste ned PDF
Se menypunkt PRESSE for å laste ned PDF